Kjøp av tomt

Vi søker nye utbyggingsområder og ønsker i den forbindelse å komme i kontakt med deg eiere av av større eller mindre tomter. Tomter som har eksisterende hus er også av interesse. 

Tomter ønskes kjøpt!

Vi er stadig på jakt etter tomter og tomteområder for utvikling. Enten du eier en ferdig regulert tomt eller en tomt som trenger omregulering er vi interessert i å gjøre en avtale.

Vi tar oss av alt arbeid og risiko som er forbundet med å få tomten fradelt, omregulert og byggeklar. Systemhus innehar all fagkompetanse som er nødvendig for å gjennomføre en slik prosess på en trygg og god måte.

Med oss på laget, garanterer vi for at prosessen går ryddig for seg og at vi får til et godt prosjekt som også blir lønnsomt for deg som grunneier.